Wszczepieni w drzewo oliwne

Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Rdz 12,3

 

 

 

UWAGA! Zmiana terminu ostatniego spotkania – widzimy się 14 czerwca (czwartek) o godzinie 18:30!

W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że jesteśmy wszczepieni przez wiarę w drzewo oliwne – jakim jest Izrael; jesteśmy wszczepieni w obietnice i przymierze zawarte z Abrahamem. Bóg utworzył sobie Izrael po to, aby na jego przykładzie pokazać swoje dzieło pojednania z człowiekiem – dlatego Stary Testament pełen jest proroczych zapowiedzi Bożego działania. Zrozumienie kultury i historii Izraela, ukutych przez Boga, ma kluczowe znaczenie dla pogłębienia relacji z Chrystusem każdego wierzącego.

Serdecznie zapraszamy na cykl wyjątkowych wykładów Wszczepieni w drzewo oliwne, prowadzonych przez wspaniałego i ciepłego mówcę pastora Kazimierza Barczuka. Poznaj więcej!

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sobotę od 18:00 do 20:30.

Terminy i tematy spotkań

16 września 2017|| Jezus w świętach żydowskich

20 września rozpoczyna się święto Rosz HaSzana – Dzień Trąb, a trzy dni później obchodzone jest święto Jom Kippur – Dzień Pojednania. To prorocze przesłanie, które mówi nam o przygotowaniu na kolejne przyjście naszego Pana.

PRZESŁUCHAJ

28 października 2017|| Jak uwolnić się z przeciążenia systemu nerwowego, czyli rzecz o Szabacie.

Szabat to nie tylko odpoczynek – to także źródło znalezienia naszej tożsamości dziecka Bożego.

PRZESŁUCHAJ

20 stycznia 2018|| Czy Kościół jest odpowiedzialny za naród żydowski? 7 lekcji Boga – cz. 1

Jaką rolę odgrywa współczesny Izrael we współczesnym Kościele? Jaką rolę odgrywa Kościół we współczesnym Izraelu? Jakie duchowe znaczenie ma to dla Ciebie i Twojej relacji z Bogiem?

PRZESŁUCHAJ

 

10 Marca 2018|| Od Paschy do Wielkiej Nocy

Pascha, którą świętowali Żydzi przy wyjściu z Egiptu i w kolejnych wiekach jest pełna symboli zapowiadających ofiarę i zmartwychwstanie Jezusa – Bóg w swej genialności ukrył w niej elementy planu zbawienia jak gdyby kolejne elementy puzzli.

PRZESŁUCHAJ

7 kwietnia 2018|| Wokół Paschy: Jezus w świętach żydowskich. Od Szawuot do Zielonych Świąt

 Szawuot – święto tygodni, należy do najważniejszych świąt roku żydowskiego. Upamiętnia nadanie Bożego Prawa narodowi wybranemu. W dniu zesłania Ducha Świętego, to samo Prawo zostało zapisane w sercach ludzi wierzących. Nowe przymierze uczyniło Torę sprawą serca. To jest święto radości!

PRZESŁUCHAJ

26 maja 2018|| Proroczy cel Izraela na czasy ostateczne i zapomniana rola Kościoła.

Bóg zaprasza swój Kościół do pobudzenia Jego ludu, aby szukał swego Stworzyciela. Izrael, ze swoją wiernością przekazywania Słowa Bożego i Jego kultury, pomaga nam umacniać się w naszym chrześcijaństwie – w chrześcijaństwie, jakie zaplanował dla nas Bóg. On od początku postanowił, że szlachetne i dzikie gałęzie oliwne będą wszczepione w ten sam pień.

PRZESŁUCHAJ

14 czerwca 2018 (CZWARTEK!!) – godzina 18:30|| Konstrukcja potrzebna do Bożej obecności

Bóg dał nam trzy niezbędne elementy do ściągnięcia i utrzymania Jego obecności dzisiaj: (1) Przybytek – czyli gdzie?, (2) Tora – czyli jak?, (3) Kapłaństwo – czyli kto?. Te trzy elementy, ustanowione w Starym Testamencie, są kontynuowane w Nowym Testamencie.

Program ostatniego spotkania:

18:30 – 19:00 Uwielbienie

19:00 – 19:50 Sesja 1

19:50 – 20:10 Przerwa

20:10 – 21:00 Sesja 2

Rodzice z dziećmi mogą skorzystać z pokoju zabaw, w którym słychać to, co trzeba!

Zamiast opłaty, w trakcie spotkania będziemy zbierać ofiarę na pokrycie kosztów organizacji spotkań oraz wsparcie misji pastora Kazimierza Misja Poślij mnie.

Kazimierz Barczuk – jest duszpasterzem oraz znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej, historii kultury żydowskiej z perspektywy mesjanistycznej. Pełni funkcję dyrektora „Misja Poślij Mnie”, która działa na rzecz narodu żydowskiego. Wraz z żoną Dorotą mieszka w Warszawie.

Kontakt:

Ewa Bańkowska

Email: ewa.bankowska [at] ruchwiary.pl