Małe grupy

Małe grupy (czyli grupy domowe: męskie oraz żeńskie). To tam odkrywamy wyjątkowość każdego z nas!

   Ale też docieramy się, jak kamyki, poznając w relacjach - jacy jesteśmy.

Spotkania niedzielne

Niedziela to dzień świętowania zmartwychwstania Jezusa! Dlatego Wspólnota „Chefsiba”, oprócz zachęty do udziału w parafialnej Eucharystii, zaprasza dodatkowo na niedzielne spotkania modlitewne.

Nasza wizja

„Zobaczyć w codziennym życiu to, co Bóg obiecał w Piśmie Świętym”.

Życie wiary w Jezusa Chrystusa jest fascynujące!  To nasz styl życia: sposób myślenia, mówienia, działania... Radykalnie wpływający na każdy dzień.

Nasza wizja

„Zobaczyć w codziennym życiu to, co Bóg obiecał w Piśmie Świętym”.

Życie wiary w Jezusa Chrystusa jest fascynujące!  To nasz styl życia: sposób myślenia, mówienia, działania... Radykalnie wpływający na każdy dzień.

Kim jesteśmy?

Apostolski Ruch Wiary (ARW) to sieć wspólnot połączonych wspólną pasją: życia pełnego wiary, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. Inicjatywa  utworzenia ARW zrodziła się w 2012 r.  („Rok Wiary”) w czasie  prac  zespołu  warszawskiej kurii metropolitalnej.  Ks. bp Tadeusz Pikus, wraz z grupą księży i teologów, oraz świeckich liderów „Chefsiby”  określali wstępnie charyzmat i miejsce  wspólnoty w Kościele Katolickim.

Subskrybuj