Kurs Biblijny – szkoła praktycznej posługi charyzmatycznej

Edycja 2017-2018 – Śląsk (Gliwice)

Obecnie mamy już komplet miejsc. Zapisy zakończone.

TERMINY ZJAZDÓW 2017/2018

8-9 września; 27-28 października; 10-11 listopada; 15-16 grudnia; 12-13 stycznia; 9-10 luty; 16-17 marca; 20-21 kwietnia; 18-19 maja; 15-16 czerwca

MIEJSCE ZJAZDÓW

Gliwice – Centrum Edukacyjne św. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II 5A w Gliwicach

Mapka dojazdu:

FORMA ZALICZENIA

Zaliczenie Kursu odbywa się na podstawie frekwencji. Wymagana jest obecność na minimum 9 zjazdach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności można uzyskać zaliczenie poprzez przesłuchanie nagrań mp3 z danego zjazdu oraz przeczytania zadanej książki.

KONTAKT

kursbiblijny@ruchwiary.pl
Dyrektor Kursu: Marek Miłuński
Organizatorem Kursu jest Apostolski Ruch Wiary wraz z ks. Antonim Witą FDP i ks. Arturem Sepiołą (Dyrektor Sekcji ds.Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej)

KOSZT

 • 510 zł za wszystkie 10 zjazdów jako przedpłata (15% zniżki)
 • 60 zł za jeden zjazd – opłata przed każdym zjazdem (razem 600 zł)
 • 50% zniżki dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny (czyli 255 zł za całość lub 30 zł za zjazd); w takim przypadku jest wydawana tylko jedna książka na rodzinę
 • W cenie Kursu: materiały, książka, kawa i herbata

WPŁATY

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni”
Ul. Cybisa 6/5
02-784 Warszawa
Nr konta: 07 1240 1066 1111 0010 1982 4458
Tytułem: Kurs Biblijny – imię i nazwisko

GŁÓWNI WYKŁADOWCY

Mamy nadzieję, że Kurs Biblijny będzie służył jako wspaniałe miejsce pogłębiania wiary.

Wykładowcami oraz osobami dzielącymi się świadectwem podczas Kursu Biblijnego są księża, biskup Grzegorz Ryś, ojcowie z Zakonu Jezuitów (o.Roman Groszewski), Orionistów (były prowincjał o. Antoni Wita, o. Piotr Jasek-ukończył studia doktoranckie z dogmatyki w Rzymie), Franciszkanów (m.in. o. dr Wit Chlondowski – gwardian, definitor, prowincjalny sekretarz ewangelizacji i misji oraz animator ewangelizacji, wykładowca WSD), ks.Artur Sepioło (Dyrektor Sekcji ds.Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej), ks. prof. dr hab. Jan Kochel (z Diecezji Gliwickiej, wykładowca katechetyki i pedagogiki chrześcijańskiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego), Stanisława Iżyk-Dekowska (Lider wspólnoty „Dom Zwycięstwa”, Dyrektor Stowarzyszenia „PRO-MISJA Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji”, a także Dyrektor Krajowego Biura Stowarzyszenia Alfa Polska), Ulf Ekman, liderzy i animatorzy ze wspólnot: „Chefsiba” z Warszawy, “Dom w Ramionach Ojca” z Warszawy, “Głos Pana” ze Skierniewic, “Głos na Pustyni” z Krakowa, Metanoia z Jaworzna, „Abba” z Warszawy oraz inni.

 • Tematy poruszane podczas zjazdów (kolejność przypadkowa) m.in.:
  • Fundament Słowa Bożego
  • Modlitwa
  • Duch Święty i Jego dary
  • Biblijna teologia przymierza
  • Jak rozpoznać i wypełnić Bożą wolą dla swojego życia
  • Usprawiedliwienie w Jezusie
  • Sakramenty w Biblii
  • Uwielbienie
  • Jak czynić uczniów wzorem Jezusa
  • Izrael i czasy ostateczne
  • Asceza i duchowość
  • Walka duchowa
  • Ewangelizacja i misje
  • Wiara
  • Znajdź swoje powołanie w Kościele
  • Charakter Boga
  • Uzdrowienie
  • Jak być prowadzonym przez Ducha Świętego
  • Biblijne spojrzenie na finanse
  • Tożsamość w Jezusie
  • Życie w znakach i cudach
  • Tło wczesnego chrześcijaństwa
  • Historia Kościoła