INFORMACJE NA TEMAT KURSU BIBLIJNEGO – Edycja 2018/2019 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

 TERMINY EDYCJI 2018/2019 – (na czerwony daty, które uległy zmianie względem pierwotnie podanych):

29.09; 20.10; 24.11; 8.12; 19.01; 23.02; 23.03; 13.04; 18.05; 1.06

Sobota – 9:30-18:00

Kurs przewidziany jest na dwa lata. Składa się z dwóch rocznych modułów.

Tematy pierwszego i drugiego roku KB: (kolejność przypadkowa)

Słowo Boże

Przymierze krwi

Modlitwa

Duch Św. i Jego dary

Charakter Boga

Finanse w Biblii

Znajdź swoje miejsce

Usprawiedliwienie

Uwielbienie

Biblijne spojrzenie na kwestie cierpienia

Historia kościoła

Znaki i cuda

Miejsce zjazdów:

  • Budynek Centrum Edukacji „Daniel” – ul. Nowoursynowska 154a w Warszawie – 2 piętro, sala konferencyjna (mapka dojazdu poniżej)

Ramowy plan zjazdu: (przykładowy)

Sobota

9:30 – Uwielbienie
10:10 – Sesja I
11:00 – Przerwa
11:15 – Sesja II
12:05 – Przerwa
12:20 – Sesja III
13:10 – Przerwa obiadowa
14:10 – Uwielbienie
14:30 – Sesja IV
15:20 – Przerwa + test
15:50 – Sesja V
16:40 – Przerwa
17:00 – Sesja VI
18:00 – Zakończenie

FORMA ZALICZENIA

Zaliczenie Kursu odbywa się na podstawie frekwencji. Wymagana jest obecność na minimum 9 zjazdach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności można uzyskać zaliczenie poprzez przesłuchanie nagrań mp3 z danego zjazdu oraz przeczytania zadanej książki.

Koszty dla uczestnika Kursu Biblijnego:

  • 80 zł – za zjazd dla indywidualnej osoby, stałego uczestnika Kursu
  • 40 zł – za drugą i kolejne osoby w rodzinie
  • Cena promocyjna do 10.09.2018 – 700 zł za cały rok Kursu Biblijnego! (10 zjazdów)
  • W cenie Kursu: materiały, książka, kawa i herbata

Kontakt:

kursbiblijny@ruchwiary.pl
Koordynator Kursu: Marek Miłuński
Organizatorem Kursu jest Apostolski Ruch Wiary

Wpłaty dokonujemy na konto: (uwaga! Zmiana adresu i numeru konta od listopada 2018r.)

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni”
Ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
Nr konta: 18 1140 1977 0000 5094 7800 1004
Tytułem: Kurs Biblijny – imię i nazwisko

Informacje dodatkowe:

  • Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia oraz noclegu. Można wykupić obiad w sobotę.
  • Podczas zjazdu dostępna jest sala z zabawkami dla dzieci z nagłośnieniem z głównej sali (nie zapewniamy opieki dla dzieci)
  • Nagrania mp3 – 20 zł za jeden zjazd, ale jedynie dla uczestników Kursu lub danego zjazdu