Apostolski Ruch Wiary (ARW) to sieć wspólnot połączonych wspólną pasją: życia pełnego wiary, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. Inicjatywa  utworzenia ARW zrodziła się w 2012 r.  („Rok Wiary”) w czasie  prac  zespołu  warszawskiej kurii metropolitalnej.  Ks. bp Tadeusz Pikus, wraz z grupą księży i teologów, oraz świeckich liderów „Chefsiby”  określali wstępnie charyzmat i miejsce  wspólnoty w Kościele Katolickim.

W komunikacie  kurii metropolitalnej czytamy  m.in.: „spotkanie w dniu 23 marca 2013 r. połączone z indywidualnym wyznaniem wiary katolickich członków wspólnoty, rozumiane jest jako rozpoczęcie jej działalności ad experimentum według nowych zasad, pod obserwacją wyznaczonego asystenta kościelnego. Wspólnota „Chefsiba” zachowuje swoją nazwę i działa z zamysłem tworzenia ruchu wspólnot pod nazwą  Apostolski Ruch Wiary.”

16 maja stosowny dokument w tej sprawie podpisał  Ks. Kard. Kazimierz Nycz.

Wszystkie oficjalne dokumenty i dekrety znajdują się na stronach Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

pobierz Komunikaty Kurii Metropolitalnej Warszawskiej –> Kliknij aby otworzyć dokument

pobierz Dekrety Kardynała Kazimierza Nycza –>Kliknij aby otworzyć dokument