Znajdź nas na:

Kategorie
Uncategorized

Regulamin Źródła 2022

Regulamin obowiązujący na obozie wspólnot ARW Źródła 2022 w Mikorzynie

 1. Organizatorzy obozu mają prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zakwaterowania każdej zgłaszanej osoby. W razie braku akceptacji miejsca zakwaterowania, każda osoba ma prawo do zrezygnowania z udziału w obozie.
 2. Dzieci poniżej 18 roku życia przez całą dobę pozostają pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów, z którymi przyjechały na obóz. Prowadzący zajęcia dla dzieci i młodzieży nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w ich zajęciach.
 3. Korzystanie przez dzieci z atrakcji na terenie ośrodków odbywa się pod opieką osób dorosłych.
 4. Doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14:00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.
 5. Brama w Hotyelu Wityng zamknięta jest w godzinach 23:00 -7:00.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 -7:00.
 7. Samochody należy ustawiać na parkingu Ośrodków (opłata wliczona w pobyt)
 8. Dokumenty, rzeczy wartościowe, pieniądze można zdeponować w recepcji Ośrodka.
 9. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Ośrodka( kuchenki elektr., piecyki, grzałki elektr., itp.)
Kategorie
Aktualności wydarzenia

Sprawozdanie roczne 2021

ROŚNIEMY!

ARW to już 12 wspólnot! W tym roku ARW powiększyło się o kolejną wspólnotę Syjon – to wspólnota studencka, nakierowana na studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ciągu pierwszego roku działania, do wspólnoty dołączyło 150 młodych osób.

LETNIE REKOLEKCJE „ŹRÓDŁA

W naszych dorocznych rekolekcjach letnich, organizowanych przez 6 dni w sierpniu w Mikorzynie koło Konina, udział wzięło prawie 500 osób (w tym dzieci). Rekolekcje były połączeniem modlitwy, konferencji, i grup dzielenia. Mówcami byli m.in. ks. Piotr Jasek FDP, ks. Mateusz Antoniak FDP, Wiesław Ziemba, Jacek Weigl oraz inni liderzy wspólnot ARW.

KURS BIBLIJNY W WARSZAWIE I GLIWICACH

W roku szkolnym 2020/2021 prowadziliśmy 6.tą edycję Kursu Biblijnego w Warszawie, i 3.cią w Gliwicach. W 10 comiesięcznych zjazdach wzięło udział 180 osób w Warszawie i 80 w Gliwicach. Od tego września, w kolejnej edycji bierze udział odpowiednio 310 i 100 osób (Kurs jest organizowany w formie hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie, wg. obowiązujących limitów, jak i online).

OŚRODEK DUSZPASTERSKO - APOSTOLSKI

Dzięki statusowi Ośrodka Duszpastersko – Apostolskiego, nadanego przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza w grudniu 2019 r.,  w każdą niedzielę o 18:30 zapraszamy lokalnych mieszkańców i ewangelizowanych przyjaciół i rodzinę na msze święte, prowadzone najczęściej przez Księży Orionistów lub innych zaprzyjaźnionych z nami kapłanów. W okresie obostrzeń sanitarnych, transmitujemy msze przez Internet, co spotyka się z dużym, pozytywnym odzewem.

SZKOLENIE DLA LIDERÓW SŁUŻBY UWIELBIENIA

Co miesiąc organizowaliśmy spotkania (online i stacjonarnie) dla liderów prowadzących służbę uwielbienia we wspólnotach ARW. Szkolenie miało na celu przygotowanie ich do służby, wzrost w charakterze i poznaniu Boga.

SZKOŁA PRZYWÓDZTWA i SŁUŻBY

We współpracy ze wspólnotą Dom i Dom Przymierza, prowadzimy trzecią edycję Szkoły Przywództwa i Służby, skierowaną na formowanie liderów, animatorów, prezbiterów i kleryków. Szkoła kształtuje charakter lidera jako sługi Chrystusa i wyposaża w narzędzie duchowego, efektywnego przewodzenia. W tegorocznej edycji bierze udział 30 osób.

FORMACJA LIDERÓW ARW

W styczniu i grudniu zorganizowaliśmy spotkanie liderów wspólnot ARW i ks. Piotrem Jaskiem FDP, asystentem ARW. Te jednodniowe rekolekcje były czasem odpoczynku, odświeżenia duchowego, wzmocnienia liderów w ich służbie.

W kwietniu prowadziliśmy serię spotkań online, poświęconych konceptowi „Odbudowanej” – prowadzenia wspólnoty i parafii w sposób adekwatny do potrzeb duchowych, emocjonalnych i fizycznych społeczeństwa.

Część z naszym zespołów liderskich, razem z opiekunami duchownymi, wzięła udział w szkoleniu Kościół Świadomy Celu, organizowanym przez wspólnotę Galileę, na zaproszenie abp. Grzegorza Rysia (październik i listopad).

SZKOŁA UWIELBIENIA RUCHEM I TAŃCEM

Zgodnie z zachętą płynącą z Biblii, zorganizowaliśmy szkołę uwielbienia – uczestniczy studiują Słowo Boże pod katem uwielbienia tańcem i ruchem, odkrywają proroczy wymiar takiego uwielbienia, i przekładają to na swoją praktykę modlitwy. W tym roku odbyły się 4 takie spotkania, a kolejne dwa są planowane na 2022. Zajęcia prowadzą Dorota i Kuba Herok z zespołem.

MŁODZIEŻÓWKA ARW

Młodzieżowi liderzy ARW zorganizowali formację młodzieży podczas letnich rekolekcji ARW „Źródła”. Rosnąca liczba młodzieży we wspólnotach doprowadziła też do zainicjowania regularnych spotkań liderów młodzieżowych, które mają na celu ich formację i przygotowanie do ewangelizacji i reewangelizacji młodzieży (w wersji „na żywo” i online). Dwa razy w roku cała młodzież wspólnot ARW spotyka się na weekendowych zjazdach (w marcu i grudniu).

SZKOLENIE ANIMATORÓW MAŁYCH GRUP

W październiku przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie dla animatorów małych grup dla wspólnoty Strumienie Wody Żywej z Białej Podlaskiej.

NIEZASTĄPIENI

Jako realizacja ewangelicznego wezwania do miłosierdzia i zajęcia się sierotami, wraz z początkiem roku pod patronatem św. Józefa, zainicjowaliśmy program promocji i wsparcia rodzin zastępczych, w partnerstwie z Fundacją Edukacja z Wartościami. W ramach działań, promujemy rodzicielstwo zastępcze wśród chrześcijan, wspieramy finansowo i ekspercko proces przyjmowania i wychowywania dzieci. W rezultacie pierwszego roku działania Niezastąpionych, 10 rodzin przyjęło 19 dzieci. Kolejnych 26 rodzin zdecydowało się zostać rodzinami zastępczymi.

Działania inicjatywy Niezastąpieni Rodziny Zastępcze otrzymały błogosławieństwo i wsparcie Księdza Biskupa Wiesława Śmigiel, Biskupa Toruńskiego, Księdza Kardynała Kazimierza Nycz Metropolity Warszawskiego, Księdza Biskupa Romana Pindel. Podczas tegorocznego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniach 18-19 listopada, ksiądz Biskup Wiesław  Śmigiel, przewodniczący Rady  ds. Rodziny Komisji Episkopatu Polski, przedstawił biskupom inicjatywę „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze” opowiedział o podejmowanych działaniach i zachęcił do włączenia się wszystkich diecezji w propagowanie rodzicielstwa zastępczego w parafiach, w całej Polsce.

SERIAL DLA DZIECI "NIE Z TEJ ZIEMI"

Wspólnoty ARW zaangażowały się poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne w projekt produkcji serialu animowanego dla dzieci, który w tym roku został ostatecznie zakończony. Projekt zainicjowałam Fundacja Edukacja z Wartościami, prowadzona przez Jacka Weigla. Serial animowany opowiada 26 historii, w których razem z Rodziną małych bohaterów Franka i Matyldy dzieci będą pokonywać trudne sytuacje, jakie przecież zdarzają się w życiu każdego dziecka. W każdym odcinku z pomocą bohaterom przychodzą Super Święci Bohaterowie, którzy przykładem swojego życia pokazują, że jest wyjście z każdej opresji. Serial będzie opowiadać m.in. o św. Bernardzie, św. Franciszku z Asyżu, św. Igancym Loyola, św. Maksymilianie Kolbe, itd.

 Tworząc ten Projekt chcemy przekazać Rodzicom, Opiekunom i Wychowawcom kompleksowe wsparcie zarówno przez Serial animowany, który wypełniony będzie postawami chrześcijańskimi jak i przez różnorakie materiały uzupełniające, aby dać dostęp do właściwych wzorców, prawdziwych Super Bohaterów. Równocześnie rozwijać i zachęcać do samodzielnego szukania rozwiązań i brania odpowiedzialność za swoje słowa, czyny. Wówczas wykształci się w młodym pokoleniu troska i dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych a to przekłada się na nasze wspólne dobro w świecie.

INNE

Posługa na rzecz różnych parafii

Przez cały rok, w zależności od możliwości działania w reżimie sanitarnym, prowadziliśmy kurs dla rodziców dzieci komunijnych w Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie.

Działalność indywidualna wspólnot ARW

Oprócz uczestniczenia w wydarzeniach i działaniach ARW, każda z naszych wspólnot realizuje swoje działania ewangelizacyjno – formacyjne. M.in. są to:

 • eucharystie z wieczorami uwielbienia, modlitwą wstawienniczą, modlitwą uzdrowienia
 • wsparcie muzyczne i świadectwami rekolekcji parafialnych
 • Kursy Alpha (ewangelizacyjne)
 • Kurs Fundament i Kurs Filary Wiary (ewangelizacja i uczniostwo)

Pozostała działalność środowiska ARW

Nasze środowisko to działalność religijna także poza ARW, ale prowadzona przez osoby z nami związane:

 • Projekt Przebudzenie z drugą płytą wydaną w tym roku, koncertami uwielbienia oraz codzienną modlitwą online o 7:30 rano
 • #Frajda Życia z Bogiem – kanał YouTube ewangelisty Michała Nikodema, z inspirującymi do wiary i życia z Bogiem filmikami