Zapraszamy na Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, prowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Chrystusa Zmartwychwstałego w Gliwicach.

KAMCh wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Celem tego kursu jest to, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy również modlitwy osobistej. Daje wskazówki, jak być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

Kurs przeznaczony jest dla wspólnotowych ekip SNE, które chcą nauczyć się posługiwać tym narzędziem, oraz dla wszystkich chętnych członków wspólnot, którzy wcześniej uczestniczyli w Kursie Nowego Życia.

Kurs odbędzie się 24-26 stycznia 2020, w Zduńskiej Woli, w ośrodku rekolekcyjnym księży Orionistów.

Koszt kursu obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i materiały:

  • 190 zł osoba dorosła
  • 90 zł dziecko w wieku 3-10 lat
  • 0 zł dziecko do 3 lat

Prosimy o dokonywanie wpłat na następujące konto bankowe:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Odpowiedzialni

mBank: 07 1140 1977 0000 5094 7800 1008
tytułem: KAMCh: imię i nazwisko uczestnika/ów.

 

Współorganizatorem kursu jest Wspólnota Siloe.