Wielki Post to czas nawracania się, czyli zmiany sposobu myślenia w oparciu o Słowo Boże.
Możemy odkrywać, jak myśleć o Bogu, o sobie, o relacji z innymi, o Kościele…

Niesamowitym źródłem inspiracji w tym ostatnim obszarze była warszawska konferencja z udziałem ks. Petera Hockena.

Seria wykładów pt. „Co Duch Święty mówi dziś do Kościoła?” jest teraz udostępniona do prywatnego odsłuchania przez organizatora spotkania – Wspólnotę „Chefsiba” z Apostolskiego Ruchu Wiary.

 

Oto link: https://chefsiba.pl/konferencja-2014-ks-peter-hocken/

 

Niech Duch Święty, który buduje Kościół z „żywych kamieni”, inspiruje sluchaczy treścią tych wykładów!