Dowiedz się więcej

2 Kor 6,18: I będę Wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący – to myśl przewodnia kolejnego obozu dla członków wspólnot zrzeszonych w ARW. W swoim liście do Koryntian Apostoł Paweł przypomina nam obietnicę Ojca – każdy, kto zaufa Chrystusowi, staje się córką i synem Pana Wszechmogącego. Zapraszamy do wspólnego odkrywania i utrwalania naszej prawdziwej tożsamości!

Nasz obóz letni to czas budowania wiary, pełnego Bożej chwały uwielbienia, ale i czas odpoczynku i prostego bycia razem. Po raz kolejny zapraszamy do Mikorzyna, po raz pierwszy pod nową nazwą Źródła – chcemy czerpać z niewyczerpalnego źródła, jakim jest Jezus Chrystus! W tym roku będziemy w gronie 9 wspólnot, księży Orionistów oraz braci i sióstr z kościoła Salt and Light w Wielkiej Brytanii.

Serdecznie zapraszamy!