Polecamy udział w wyjątkowej konferencji w Warszawie.
Szczegółowe informacje i zapisy: https://warszawa24.org/sercedawida/