Za nami fantastyczny wyjazd wakacyjny!

Usłyszeliśmy wiele wspaniałych świadectw przemiany życia i wdzięczności za to, co sprawił ten „Wisełkowy” wyjazd.
Jednak nie wszycy zdażyli podzielić się tym, co przeżyli i co będą wdrażali do swojej codzienności. 

Jeśli mielibyście ochotę podzielić się tym, co przeżyliście, co było niesamowite, jakie nauczanie lub Słowo dotknęło Was, prosimy, podzielicie się tym z nami.  Chcielibyśmy opublikować wybrane wypowiedzi na facebooku i na stronie ruchwiary.pl, aby przypominały o tym, co Bóg uczynił. Co Wy na to?

Nasz adres: biuro@ruchwiary.pl

Z Bogiem!