Znajdź nas na:

Kategorie
Aktualności

Zjazd Gwiazd

czyli światło w ciemności

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. 

Ef 5, 8-10

Chcemy budować wspólnoty, które mają realny wpływ na ludzi wokół siebie – które są światłem w ciemności. Zapraszmy na zjazd liderów, zespołów przywódczych, animatorów i osób posługujących we wspólnotach ARW. 

Kiedy: 8-10 marca 2024

Gdzie: Zduńska Wola, Centrum Rekolekcyjno – Konferencyjne Świętego Alojzego Orione, ul. Łaska 88

Koszt: 350 zł od osoby za nocleg z wyżywieniem

Dzieci 6-14 lat: 300 zł

Dzieci do lat 6 za darmo

Dzieci: kochamy! Zapewniamy opiekę

Zapisy do 29 lutego: o szczegóły zapytaj lidera wspólnoty

W programie:

 • Co Duch Święty czyni w Kościele?
 • Jaka jest rola ARW w  działaniu Ducha Świetego? Jaki jest nasz charyzmat? Do czego Bóg nas powołuje?
 • Jak budować wspólnotę podąrzającą za Duchem Świętym?
 • Co Słowo Boże mówi do liderów we wspólnotach?
 • Jak wygląda biblijna zespołowość?
 • Jakie jest Twoje miejsce w planie Ducha Świętego?
Orientacyjny rozkład:
 
Piątek: przyjazd od 17:00, można wziąć udział w spotkaniu wspólnoty Siloe o godz. 18:00
Kolacja od 17:00 do 23:00
 
Sobota:
8:00 śniadanie
9:00 uwielbienie i sesje
13:00: obiad
15:00 sesje
18:00 kolacja
19:00 wieczór modlitwy
 
Niedziela: 
8:00 Eucharystia
9:30 Śniadanie
10:30 Sesje
14:00 Obiad
Wyjazd
 
Kategorie
Aktualności wydarzenia

Od Paschy do Wielkiej Nocy

Jak Jezus spędził swoją ostatnią wieczerzę? O czym nie przeczytasz w Biblii?

Zapraszamy na niezwykłą duchową podróż, w głąb symboliki Paschy jako zapowiedzi śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Pan Jezus, przed wyjściem na drogę prowadzącą do ukrzyżowania, jadł ostatnią kolację z uczniami. To nie był zwykły posiłek – to było uroczyste świętowanie żydowskiego święta Paschy, odzwierciedlającego noc wyjścia Izraelitów z niewoli Egipskiej. Pascha to święto proroczo zapowiadające śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza.

Nasz gość, pastor Kazimierz Barczuk, mesjanistyczny Żyd, wprowadzi nas w Biblijne znaczenie tego święta. Dowiesz się, czego nie opisują przekazy ewangelii oraz dlaczego Jezus zmienił przebieg Paschy, spożywając posiłek z uczniami.

Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić relację z Panem. Zachęcamy do przyprowadzenia rodziny i przyjaciół, którzy potrzebują uwierzyć w Ewangelię.

W trakcie spotkania będziemy spożywać typowe dla żydowskiej Paschy potrawy.

Na spotkaniu zbierzemy pieniądze na pokrycie kosztów organizacji spotkania oraz wsparcie służby Kazimierza Barczuka.

Założona przez małżeństwo Kazimierza i Dorotę Barczuk, ma na celu pojednanie polsko – izraelskie, ale także głoszenie ewangelii wśród Żydów i Polaków.

Misja od początku wyjaśnia i edukuje w zakresie judaistycznego dziedzictwa chrześcijaństwa, prowadząc do jedności pomiędzy chrześcijanami żydowskiego i pogańskiego pochodzenia. organizuje również Biblijne święta żydowskie oraz spotkania na temat kultury biblijnej dla ludzi z kościołów w Warszawie, a także w innych miastach Polski.

W latach 90tych misja niosła pomoc humanitarną osobom żydowskiego pochodzenia, zubożałym po upadku komunizmu.  Od lat misja organizuje „wczasy z Biblią”  w Polsce dla żydowskich dzieci, oraz Ocalonych z holokaustu – starszych ludzi z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Od 2010 także dla mieszkańców Izraela. Okazjonalnie również organizowane są spotkania i koncerty dla Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Zapraszają:

Apostolski Ruch Wiary

Wspólnota Dobrego Pasterza

Kategorie
Uncategorized

Regulamin Źródła 2022

Regulamin obowiązujący na obozie wspólnot ARW Źródła 2022 w Mikorzynie

 1. Organizatorzy obozu mają prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zakwaterowania każdej zgłaszanej osoby. W razie braku akceptacji miejsca zakwaterowania, każda osoba ma prawo do zrezygnowania z udziału w obozie.
 2. Dzieci poniżej 18 roku życia przez całą dobę pozostają pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów, z którymi przyjechały na obóz. Prowadzący zajęcia dla dzieci i młodzieży nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w ich zajęciach.
 3. Korzystanie przez dzieci z atrakcji na terenie ośrodków odbywa się pod opieką osób dorosłych.
 4. Doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14:00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.
 5. Brama w Hotyelu Wityng zamknięta jest w godzinach 23:00 -7:00.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 -7:00.
 7. Samochody należy ustawiać na parkingu Ośrodków (opłata wliczona w pobyt)
 8. Dokumenty, rzeczy wartościowe, pieniądze można zdeponować w recepcji Ośrodka.
 9. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Ośrodka( kuchenki elektr., piecyki, grzałki elektr., itp.)
Kategorie
Aktualności wydarzenia

Sprawozdanie roczne 2021

ROŚNIEMY!

ARW to już 12 wspólnot! W tym roku ARW powiększyło się o kolejną wspólnotę Syjon – to wspólnota studencka, nakierowana na studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ciągu pierwszego roku działania, do wspólnoty dołączyło 150 młodych osób.

LETNIE REKOLEKCJE „ŹRÓDŁA

W naszych dorocznych rekolekcjach letnich, organizowanych przez 6 dni w sierpniu w Mikorzynie koło Konina, udział wzięło prawie 500 osób (w tym dzieci). Rekolekcje były połączeniem modlitwy, konferencji, i grup dzielenia. Mówcami byli m.in. ks. Piotr Jasek FDP, ks. Mateusz Antoniak FDP, Wiesław Ziemba, Jacek Weigl oraz inni liderzy wspólnot ARW.

KURS BIBLIJNY W WARSZAWIE I GLIWICACH

W roku szkolnym 2020/2021 prowadziliśmy 6.tą edycję Kursu Biblijnego w Warszawie, i 3.cią w Gliwicach. W 10 comiesięcznych zjazdach wzięło udział 180 osób w Warszawie i 80 w Gliwicach. Od tego września, w kolejnej edycji bierze udział odpowiednio 310 i 100 osób (Kurs jest organizowany w formie hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie, wg. obowiązujących limitów, jak i online).

OŚRODEK DUSZPASTERSKO - APOSTOLSKI

Dzięki statusowi Ośrodka Duszpastersko – Apostolskiego, nadanego przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza w grudniu 2019 r.,  w każdą niedzielę o 18:30 zapraszamy lokalnych mieszkańców i ewangelizowanych przyjaciół i rodzinę na msze święte, prowadzone najczęściej przez Księży Orionistów lub innych zaprzyjaźnionych z nami kapłanów. W okresie obostrzeń sanitarnych, transmitujemy msze przez Internet, co spotyka się z dużym, pozytywnym odzewem.

SZKOLENIE DLA LIDERÓW SŁUŻBY UWIELBIENIA

Co miesiąc organizowaliśmy spotkania (online i stacjonarnie) dla liderów prowadzących służbę uwielbienia we wspólnotach ARW. Szkolenie miało na celu przygotowanie ich do służby, wzrost w charakterze i poznaniu Boga.

SZKOŁA PRZYWÓDZTWA i SŁUŻBY

We współpracy ze wspólnotą Dom i Dom Przymierza, prowadzimy trzecią edycję Szkoły Przywództwa i Służby, skierowaną na formowanie liderów, animatorów, prezbiterów i kleryków. Szkoła kształtuje charakter lidera jako sługi Chrystusa i wyposaża w narzędzie duchowego, efektywnego przewodzenia. W tegorocznej edycji bierze udział 30 osób.

FORMACJA LIDERÓW ARW

W styczniu i grudniu zorganizowaliśmy spotkanie liderów wspólnot ARW i ks. Piotrem Jaskiem FDP, asystentem ARW. Te jednodniowe rekolekcje były czasem odpoczynku, odświeżenia duchowego, wzmocnienia liderów w ich służbie.

W kwietniu prowadziliśmy serię spotkań online, poświęconych konceptowi „Odbudowanej” – prowadzenia wspólnoty i parafii w sposób adekwatny do potrzeb duchowych, emocjonalnych i fizycznych społeczeństwa.

Część z naszym zespołów liderskich, razem z opiekunami duchownymi, wzięła udział w szkoleniu Kościół Świadomy Celu, organizowanym przez wspólnotę Galileę, na zaproszenie abp. Grzegorza Rysia (październik i listopad).

SZKOŁA UWIELBIENIA RUCHEM I TAŃCEM

Zgodnie z zachętą płynącą z Biblii, zorganizowaliśmy szkołę uwielbienia – uczestniczy studiują Słowo Boże pod katem uwielbienia tańcem i ruchem, odkrywają proroczy wymiar takiego uwielbienia, i przekładają to na swoją praktykę modlitwy. W tym roku odbyły się 4 takie spotkania, a kolejne dwa są planowane na 2022. Zajęcia prowadzą Dorota i Kuba Herok z zespołem.

MŁODZIEŻÓWKA ARW

Młodzieżowi liderzy ARW zorganizowali formację młodzieży podczas letnich rekolekcji ARW „Źródła”. Rosnąca liczba młodzieży we wspólnotach doprowadziła też do zainicjowania regularnych spotkań liderów młodzieżowych, które mają na celu ich formację i przygotowanie do ewangelizacji i reewangelizacji młodzieży (w wersji „na żywo” i online). Dwa razy w roku cała młodzież wspólnot ARW spotyka się na weekendowych zjazdach (w marcu i grudniu).

SZKOLENIE ANIMATORÓW MAŁYCH GRUP

W październiku przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie dla animatorów małych grup dla wspólnoty Strumienie Wody Żywej z Białej Podlaskiej.

NIEZASTĄPIENI

Jako realizacja ewangelicznego wezwania do miłosierdzia i zajęcia się sierotami, wraz z początkiem roku pod patronatem św. Józefa, zainicjowaliśmy program promocji i wsparcia rodzin zastępczych, w partnerstwie z Fundacją Edukacja z Wartościami. W ramach działań, promujemy rodzicielstwo zastępcze wśród chrześcijan, wspieramy finansowo i ekspercko proces przyjmowania i wychowywania dzieci. W rezultacie pierwszego roku działania Niezastąpionych, 10 rodzin przyjęło 19 dzieci. Kolejnych 26 rodzin zdecydowało się zostać rodzinami zastępczymi.

Działania inicjatywy Niezastąpieni Rodziny Zastępcze otrzymały błogosławieństwo i wsparcie Księdza Biskupa Wiesława Śmigiel, Biskupa Toruńskiego, Księdza Kardynała Kazimierza Nycz Metropolity Warszawskiego, Księdza Biskupa Romana Pindel. Podczas tegorocznego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniach 18-19 listopada, ksiądz Biskup Wiesław  Śmigiel, przewodniczący Rady  ds. Rodziny Komisji Episkopatu Polski, przedstawił biskupom inicjatywę „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze” opowiedział o podejmowanych działaniach i zachęcił do włączenia się wszystkich diecezji w propagowanie rodzicielstwa zastępczego w parafiach, w całej Polsce.

SERIAL DLA DZIECI "NIE Z TEJ ZIEMI"

Wspólnoty ARW zaangażowały się poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne w projekt produkcji serialu animowanego dla dzieci, który w tym roku został ostatecznie zakończony. Projekt zainicjowałam Fundacja Edukacja z Wartościami, prowadzona przez Jacka Weigla. Serial animowany opowiada 26 historii, w których razem z Rodziną małych bohaterów Franka i Matyldy dzieci będą pokonywać trudne sytuacje, jakie przecież zdarzają się w życiu każdego dziecka. W każdym odcinku z pomocą bohaterom przychodzą Super Święci Bohaterowie, którzy przykładem swojego życia pokazują, że jest wyjście z każdej opresji. Serial będzie opowiadać m.in. o św. Bernardzie, św. Franciszku z Asyżu, św. Igancym Loyola, św. Maksymilianie Kolbe, itd.

 Tworząc ten Projekt chcemy przekazać Rodzicom, Opiekunom i Wychowawcom kompleksowe wsparcie zarówno przez Serial animowany, który wypełniony będzie postawami chrześcijańskimi jak i przez różnorakie materiały uzupełniające, aby dać dostęp do właściwych wzorców, prawdziwych Super Bohaterów. Równocześnie rozwijać i zachęcać do samodzielnego szukania rozwiązań i brania odpowiedzialność za swoje słowa, czyny. Wówczas wykształci się w młodym pokoleniu troska i dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych a to przekłada się na nasze wspólne dobro w świecie.

INNE

Posługa na rzecz różnych parafii

Przez cały rok, w zależności od możliwości działania w reżimie sanitarnym, prowadziliśmy kurs dla rodziców dzieci komunijnych w Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie.

Działalność indywidualna wspólnot ARW

Oprócz uczestniczenia w wydarzeniach i działaniach ARW, każda z naszych wspólnot realizuje swoje działania ewangelizacyjno – formacyjne. M.in. są to:

 • eucharystie z wieczorami uwielbienia, modlitwą wstawienniczą, modlitwą uzdrowienia
 • wsparcie muzyczne i świadectwami rekolekcji parafialnych
 • Kursy Alpha (ewangelizacyjne)
 • Kurs Fundament i Kurs Filary Wiary (ewangelizacja i uczniostwo)

Pozostała działalność środowiska ARW

Nasze środowisko to działalność religijna także poza ARW, ale prowadzona przez osoby z nami związane:

 • Projekt Przebudzenie z drugą płytą wydaną w tym roku, koncertami uwielbienia oraz codzienną modlitwą online o 7:30 rano
 • #Frajda Życia z Bogiem – kanał YouTube ewangelisty Michała Nikodema, z inspirującymi do wiary i życia z Bogiem filmikami
Kategorie
Aktualności

Sprawozdanie roczne 2020

ROŚNIEMY!

ARW to już 11 wspólnot, a my stajemy się międzynarodowi, dzięki nowym siostrom i braciom z Wielkiej Brytanii. Tymczasem kolejne grupy charyzmatyczne biorą udział w naszych wydarzeniach, odnajdując się w naszej duchowości.

PRZEKTYCZNA WIARA

Czy macie za co dziękować wirusowi Covid-19? My tak!

Trzeba przyznać, że byliśmy dość zacofani, jeśli chodzi o obecność online i nowe media. Ale w marcu 2020 bardzo zapragnęliśmy nieść pocieszenie i wzmocnienie braciom i siostrom. Z pomocą tych, którzy się naprawdę znają, w błyskawicznym tempie zaczęliśmy produkować serię filmików ‘Praktyczna Wiara”. 59 odcinków jest poświęconych praktycznym aspektom rozwoju osobistej relacji z Bogiem.

Tematy to m.in.: Słowo Boże, modlitwa, pobożność, tożsamość wierzącego, Duch święty i jego dary, usprawiedliwienie. Konferencje wygłaszali: o. Wit Chlondowski, ks. Mateusz Antoniak FDP, o Roman Groszewski SJ, Jacek i Anna Weigl, Marta i Marek Miłuńscy (Wspólnota BetLechem), Michał Nikodem (Wspólnota Chefsiba), Michał Jeleń (Wspólnota Abba), Karol Sobczyk (Wspólnota Głos na Pystyni), Marcin Zieliński (Wspólnota Głos Pana).

Dzięki temu, nasze kanały mediów społecznościowych rozhulały się – odwiedź nas na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

KOCHANIE, A CZASEM WYZWANIE

Kochamy rodziny i małżeństwa, i wspieramy w ich wyzwaniach! Zachęceni sukcesem serii Praktyczna Wiara, wypuściliśmy kolejne praktyczne filmiki o komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, o dzieciach, które czują się kochane i lubią chodzić do kościoła. W 20 odcinkach możecie posłuchać Ani i Jacka Weigl, oraz Agnieszki i Michała Grzanki (Wspólnota Dom Przymierza).

Życie wspólnotowe online

Wiosenny lockdown zmobilizował nas jako różne wspólnoty do odwiedzania siebie nawzajem, tyle że online oczywiście. Po raz pierwszy mogliśmy wspólnie przeżywać Triduum Paschalne, odprawiane przez Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, i transmitowane online.

Przez 10 dni przed zesłaniem Ducha Świętego, codziennie odwiedzaliśmy każdą z naszych wspólnot, która transmitowała swoje spotkanie online. Sprawdźcie ciekawe rozważania, które przydadzą się każdemu w oczekiwaniu na Dzień Pięćdziesiątnicy (LINK: https://ruchwiary.pl/aktualnosci/jak-czuwac-przed-zeslaniem-ducha-swietego/)

Letni obóz ARW „Źródła”

Gdy w wakacje nadeszła lekka odwilż w ograniczeniach sanitarnych, wytęsknieni spotkaliśmy się na  dorocznym obozie letnim, organizowanym przez 6 dni w sierpniu w Mikorzynie koło Konina. Było nas aż 230 osób: dorośli, młodzież, i żywe-srebro-dzieci w trzech różnych grupach wiekowych. Nasz obóz to połączenie modlitwy, konferencji, i grup dzielenia; to miejsce spotkania braci i sióstr i wspólnego świętowania żywego Kościoła. Mówcami byli m.in. ks. Piotr Jasek FDP, ks. Mateusz Antoniak FDP, ks. Antoni Wita FDP, ks. Paweł Rozbicki, Andrzej Bajeński, Jacek Weigl. Zobaczcie relację zdjęciową na ruchwiary.pl/zrodla2021/

Kurs Biblijny w Warszawie i Gliwicach

Św. Hieronim powiedział, że „nie ma poznania Chrystusa bez poznania Słowa Bożego”. Dlatego  w roku szkolnym 2019/2020 prowadziliśmy 5.tą edycję Kursu Biblijnego w Warszawie, i 2.gą w Gliwicach. W 10 comiesięcznych zjazdach wzięło udział 140 osób w Warszawie i 200 w Gliwicach. Od tego września, w kolejnej edycji bierze udział odpowiednio 180 i 110 osób (Kurs jest organizowany w formie hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie, wg. obowiązujących limitów, jak i online).

Szkolenie dla Służby Dziecięcej

Dzieci są dla nas ważne! To nie tylko przyszłość, ale też wielki (choć mały) wzór prostej wiary. Zależy nam, aby coraz więcej osób z powołaniem było dobrze przygotowanych do czynienia z dzieci uczniów Chrystusa. Dlatego w marcu przeprowadziliśmy szklenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem służby dziecięcej we wspólnotach – zapewnienia wzrostu duchowego dzieciom rodziców należących do wspólnot ARW. W szkoleniu prowadzonych przez Nelę i Zbyszka Kłapów (https://eb.org.pl/).

Konferencja Zbuduj Mi Dom

Zaplanowana na marzec jako wydarzenie stacjonarne (w Parafii Wniebowzięcia Pańskiego na Warszawskim Ursynowie), konferencja dotycząca posługi modlitwą uwielbienia odbyła się ostatecznie on-line, w dniu 28 listopada 2020r. Wzięło w niej udział ok. 300 osób. Konferencję współorganizujemy razem z Projektem Przebudzenie.

Ośrodek Duszpastersko – Apostolski

Dzięki statusowi Ośrodka Duszpastersko – Apostolskiego, nadanego przez Księdza Kardynała Nycza w grudniu 2019 r., rozpoczęliśmy prowadzenie regularnych Eucharystii niedzielnych – w każdą niedzielę o 18:30 zapraszamy lokalnych mieszkańców i ewangelizowanych przyjaciół i rodzinę na msze, prowadzone najczęściej przez Księży Orionistów lub innych zaprzyjaźnionych z nami kapłanów. W okresie obostrzeń sanitarnych, transmitujemy msze przez Internet.

Konferencja Starter

28 września 2020r. wsparliśmy organizację konferencji młodzieżowej Starter, organizowanej przez wspólnotę Abba. W wydarzeniu online wzięło udział ok. 700 młodych ludzi z całej Polski (https://www.starter.waw.pl/).

Szkoła Przywództwa i Służby

We współpracy ze wspólnotą Dom i Dom Przymierza, prowadzimy drugą edycję Szkoły Przywództwa i Służby, skierowaną na formowanie liderów, animatorów, prezbiterów i kleryków. Szkoła kształtuje charakter lidera jako sługi Chrystusa i wyposaża w narzędzie duchowego, efektywnego przewodzenia. W tegorocznej edycji bierze udział 30 osób.

Formacja liderów ARW

W styczniu i czerwcu zorganizowaliśmy spotkanie liderów głównych wspólnot ARW razem z księżmi opiekunami i ks. Piotrem Jaskiem FDP, asystentem ARW. Te jednodniowe rekolekcje były czasem odpoczynku, odświeżenia duchowego, wzmocnienia liderów w ich służbie.

W listopadzie przeprowadziliśmy serię dwugodzinnych spotkań online, na których dyskutowaliśmy książkę „Odbudowana” autorstwa ks. Michaela White. Spotkania miały na celu wymianę doświadczeń, wzmocnienie i inspirację liderów do pracy w parafii.

Szkolenie liderów zespołów uwielbienia ARW

Od września prowadzimy comiesięczne spotkania dla liderów zespołów uwielbienia we wspólnotach ARW. Spotkania odbywają się online, i ich celem jest wzrost duchowy liderów oraz umiejętności prowadzenia modlitwy uwielbienia, która pomaga uczestnikom spotkać się z żywym Bogiem.

Młodzieżówka ARW

Młodzieżowi liderzy ARW zorganizowali formację młodzieży podczas letnich rekolekcji ARW „Źródła”. Rosnąca liczba młodzieży we wspólnotach doprowadziła też do zainicjowania comiesięcznych spotkań liderów młodzieżowych, które mają na celu ich formację i przygotowanie do ewangelizacji i reewangelizacji młodzieży.

Posługa na rzecz różnych parafii

W marcu wsparliśmy ks. Grzegorza Mazura w parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie w prowadzeniu internetowych rekolekcji wielkanocnych w marcu, tuż po ogłoszeniu kwarantanny.

Przez cały rok, w zależności od możliwości działania w reżimie sanitarnym, prowadziliśmy kurs dla rodziców dzieci komunijnych w Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie.

Prowadziliśmy kurs Alpha dla małżeństw w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybie k. Warszawy.

Na końcu to, co najważniejsze

W naszym sercu są wspólnoty charyzmatyczne i ich liderzy. Każdy rok to setki godzin spędzonych na rozmowach telefonicznych z liderami, wizytach we wspólnotach, nauczaniach, warsztatach. To tysiące przejechanych kilometrów. A przede wszystkim to społeczność wierzących braci i sióstr w całej Polsce.

Kategorie
Aktualności wydarzenia

Kreatywność z Duchem Świętym

Rozwiń swoją kreatywność w darze proroczym

Serdecznie zapraszamy na warsztat Kreatywność z Duchem Świętym – to okazja do rozwijania daru proroczego w nowy, wyjątkowy sposób. 

Zapraszamy dorosłych i młodzież!

Warsztat odbędzie się w sobotę 6 listopada 2021, od godziny 11:00 do 15:30, bez przerwy obiadowej. Widzimy się w Warszawie, na ul. Nowoursynowskiej 154a (sala konferencyjna na II p.)

Koszt to 80 zł od osoby (płatność gotówką) – zapewniamy materiały oraz wodę i ciepłe napoje.4

Czego się możesz spodziewać?

 • aktywacji w obszarze sztuki proroczej
 • wyposażenie w narzędzie ewangelizacyjne
 • wprowadzenie w inny sposób komunikacji z Bogiem
 • zapoznanie z nowymi wymiarami sztuki
 • odkrycie swoich zdolności artystycznych
 • doświadczenie Bożej obecności
  uzdrowienie i uwolnienie poprzez sztukę

Nie musisz mieć żadnego doświadczenia związanego ze sztuką, aby wziąć udział w warsztatach.

Świadectwa uczestników

Warsztaty Kreatywność z Duchem Świętym otworzyły u mnie drzwi z napisem „nie potrafię” i przeniosły mnie do miejsca „umiem”, „dam radę się nauczyć”. Obudziły się we mnie ogromne chęci do rysowania. Początki były trudne, lecz poznawanie różnych technik i współpraca z Duchem Świętym zachęcały mnie do dalszych „treningów”. Czasem w trakcie modlitwy dostaje obraz, czasem pytam Ducha Świętego co ma komuś konkretnemu do przekazania. To co
było dla mnie zaskakujące to swoboda i odwaga do dzielenia się moimi pracami. Jakby nie obawiając się krytyki, ale też nie oczekując oceny. Teraz jest to dla mnie forma spędzenia czasu z Bogiem, która daje satysfakcję, jest wyzwaniem i ma w sobie przesłanie.

— Sylwia Winiarska

Farby, płótno, pędzle… sztuka… nie sądziłam, że właśnie poprzez obrazy Bóg może się z nami kontaktować, że w w taki sposób możemy spędzać z Nim czas… Na warsztatach z Kreatywności z Duchem Świętym odkryłam, że modlitwa w połączeniu z malowaniem jest moim sposobem na spędzanie czasu z Duchem Świętym w modlitwie i pogłębianie mojej intymnej relacji z Najwyższym.

— Anna Gonczar

Prowadząca: Joanna Konopska

Jestem absolwentką szkoły Ponadnaturalnej Służby w Bethel oraz studentką Create Academy prowadzonej przez Therese Dedmon.

Od wielu lat fascynuje mnie sztuka w różnych jej odsłonach: muzyka, taniec, film, grafika, kolory, dźwięki, słowa, obrazy. Gdy w 2019 roku wzięłam udział w warsztatach kreatywności i uwielbienia WORSHIPU, na zajęciach z Theresą Dedmon doświadczyłam potężnego
działania Boga poprzez sztukę. Po powrocie zaczęłam organizować autorskie warsztaty Kreatywność
z Duchem Świętym, które uwolniły wiele osób do tworzenia i pomogły im wejść w nowy sposób komunikacji z Bogiem.

Kategorie
Aktualności wydarzenia

Eucharystia w każdą niedzielę

Eucharystia na Ursynowie

W każdą niedzielę zapraszamy na Mszę Świętą, prowadzoną przez księży opiekunów i przyjaciół Apostolskiego Ruchu Wiary. 

Eucharystia organizowana jest w ramach Ośrodka Duszpastersko – Apostolskiego, prowadzonego przez Apostolski Ruch Wiary na ul. Nowoursynowskiej 154a (II p.)

Charyzmatyczne uwielbienie

Mszy świętej towarzyszy charyzmatyczne uwielbienie, prowadzone przez wspólnoty ARW: SyjonBet Lehem i inne.

Kategorie
Aktualności

Zapisy na Kurs Biblijny ruszyły!

Rusza kolejna edycja Kursu Biblijnego w Warszawie – zapisz się już dzisiaj!

Kiedy pytamy uczestników zeszłorocznej edycji o to, czy warto wziąć udział w Kursie – zazwyczaj przewracają oczami i robią zdziwioną minę – oczywiście, że warto! mówią. Niektórzy wstają bardzo wcześnie rano, żeby dojechać. Inni zamykają się w pokoju, żeby spokojnie posłuchać wykładów online. Nikt nie żałuje soboty poświęconej na studiowanie Słowa.

Kurs Biblijny to 10 zjazdów, raz w miesiącu w sobotę. To wykłady i modlitwa uwielbienia. To spotkanie z wyjątkowymi ludźmi wiary, oraz braćmi i siostrami  z wielu wspólnot.

Pierwszy zjazd Kursu Biblijnego w Warszawie już 18.09.2021

Kategorie
Aktualności

Kurs Dzieci – Młodzież – Rodzina

Jak Bóg patrzy na dzieci? Jakie są duchowe „możliwości” dzieci?

Jak możesz im pomóc wzrastać jako rodzic? Jak prowadzić zajęcia dla dzieci we wspólnocie?

Sprawdź materiały tutaj.

Kurs CYF (ang. CYF: Children – Youth – Family) to 100 krótkich nauczań – niezwykle wartościowy materiał dla rodziców i osób zaangażowanych w służbę dziecięcą we wspólnotach. Kurs w praktyczny sposób wprowadza m.in. w:

 • Boże spojrzenie na dzieci
 • możliwości duchowe dzieci i nastolatków
 • wizję służby dziecięcej
 • przygotowanie i prowadzenie spotkań
 • wzmacnianie służby dziecięcej, a przez to lokalnej wspólnoty kościoła

i wiele, wiele innych tematów.

Umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą

Kurs został przygotowany przez ewangeliczną służbę Kings Kids, która jest częścią służby „Młodzież w misją”. Jak piszą o nim sami autorzy, to zbiór doświadczeń wielu osób którzy od 1976 roku służą w Królestwie Bożym wraz z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Znajdziesz tutaj wspaniałe autentyczne świadectwa Bożego działania jak i wyzwań, które oparte są na Bożym słowie. Wiele materiałów wykorzystywanych w służbie dziecięcej przedstawiała scenariusze zajęć, natomiast „Kings Kids”  dają fundament oraz umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kształtują serce przewodników, którzy prowadzą do PANA. Również rodziców. Już po pierwszych filmikach widać, że służbę  tworzą ludzie, którzy mają serce do dzieci i dali się PANU ukształtować zyskując tak wyjątkowe namaszczeni i doświadczenie w pracy z najmłodszymi. Z każdym odcinkiem, które ogląda się z ciekawością a nawet podziwem, prosto i z wiarą a przede wszystkim skutecznie przekazują swoje doświadczenia.

ARW wsparło tłumaczenie na polski

Dzięki wsparciu ARW, kolejne odcinki kursu są tłumaczone na język polski, a już przetłumaczone odcinki można oglądać na naszym kanale YouTube.

A tak o kursie mówi tłumacz, Michał Nikodem: Gdy zacząłem tłumaczyć pierwsze odcinki tego kursu „Kings Kids” – „Dzieci, Młodzież, Rodziny”, pomyślałem sobie, że to przecież fantastyczne „na czasie” narzędzie dla nas ze wspólnot ARW!

Kategorie
Aktualności

Jesteśmy głosem Kościoła

Dekret Kardynała Nycza

ARW stało się oficjalnym głosem Kościoła Katolickiego! To dobre wieści dla nas jako wspólnot charyzmatycznych, działających w różnych parafiach. Za sprawą dekretu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Nycza, z dniem 25 stycznia 2021r. staliśmy się kościelnym stowarzyszeniem publicznym.

–> Co to jest Apostolski Ruch Wiary?

Stowarzyszenie publiczne – co to znaczy?

Status kościelnego stowarzyszenia publicznego oznacza, że cele naszej działalności, które są określone w statucie ARW, są misją realizowaną w imieniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Wynikające ze statutu działania i ich forma jest wprowadzaniem tej misji w rzeczywistość Kościoła Katolickiego. Innymi słowy, to co mówimy i robimy, wykonujemy to w imieniu Kościoła Katolickiego.

Nadanie nam statusu stowarzyszenia publicznego to zobowiązujący przywilej! Przygotowywaliśmy się do tego i pracowaliśmy na to przez wiele lat, więc niezwykle się z tego cieszymy. To wyraz zaufania Kościoła wobec nas, oraz rozpoznania w Apostolskim Ruchu Wiary partnerów w ewangelizacji i duszpasterstwie.

Administrowanie in foro ecclesiastico

Przez ostatnie trzy lata, ARW funkcjonowało jako prywatne stowarzyszenie wiernych w Kościele Katolickim, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najnowszy dekret Kardynała Nycza stwierdza, że Stowarzyszenie przez dwa najbliższe lata będzie działać jako in foro ecclesiastico. Oznacza to, że jest uznanym przez prawo kanoniczne podmiotem działającym w Kościele Katolickim, jednakże nie prowadzi działalności finansowej ani gospodarczej. Przez określony przez Kardynała w dekrecie okres dwóch lat, sprawami administracyjnymi i finansowymi stowarzyszenia publicznego będzie zajmować się dotychczasowy podmiot zarejestrowane w KRS.