Kategorie
Uncategorized

Regulamin Źródła 2022

Regulamin obowiązujący na obozie wspólnot ARW Źródła 2022 w Mikorzynie

  1. Organizatorzy obozu mają prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zakwaterowania każdej zgłaszanej osoby. W razie braku akceptacji miejsca zakwaterowania, każda osoba ma prawo do zrezygnowania z udziału w obozie.
  2. Dzieci poniżej 18 roku życia przez całą dobę pozostają pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów, z którymi przyjechały na obóz. Prowadzący zajęcia dla dzieci i młodzieży nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w ich zajęciach.
  3. Korzystanie przez dzieci z atrakcji na terenie ośrodków odbywa się pod opieką osób dorosłych.
  4. Doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14:00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.
  5. Brama w Hotyelu Wityng zamknięta jest w godzinach 23:00 -7:00.
  6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 -7:00.
  7. Samochody należy ustawiać na parkingu Ośrodków (opłata wliczona w pobyt)
  8. Dokumenty, rzeczy wartościowe, pieniądze można zdeponować w recepcji Ośrodka.
  9. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Ośrodka( kuchenki elektr., piecyki, grzałki elektr., itp.)