Zapraszamy na II-gą edycję Szkolenia Modlitwy Uwielbienia

– Porywające konferencje
– Wspaniali Mówcy
– Niekonwencjonalne warsztaty
– Przestrzeń do wspólnej modlitwy pełna Bożej Chwały
– Serdeczne i inspirujące rozmowy
– Wyposażające spotkania z doświadczonymi muzykami i liderami uwielbienia

 
Jeżeli służysz modlitwą uwielbienia w swojej wspólnocie
Jeżeli chciałbyś rozwijać się w oddawaniu Bogu Chwały
Jeżeli chciałbyś poznać liderów uwielbienia z całej Polski
Jeżeli chciałbyś doświadczyć spotkania z Żywym, Kochającym Bogiem

 
ZBUDUJ MI DOM JEST MIEJSCEM DLA CIEBIE!

 
Kiedy modliliśmy się o temat, który będzie przewodził nam w tym roku, Duch Święty ożywił
dla nas słowo z Księgi Aggeusza:

 

„Idźcie w góry,
sprowadźcie drewno,
budujcie ten dom,
a upodobam go sobie.”
(Ag 1,8)

Chodźmy zatem w góry, ze śpiewem, grą i tańcem pełnym chwały i dziękczynienia. Nabierzmy sił, nabierzmy inspiracji, która pochodzi Z GÓRY!

Plan szkolenia:

08:00:00 start rejestracji
09:00:00 start konferencji- przywitanie
09:15:00 uwielbienie
09:45:00 Sesja 1- otwierająca
10:30:00 przerwa
11:00:00 Warsztat 1
13:00:00 obiad
14:00:00 Sesja 2
14:45:00 Warsztat 2
16:45:00 przerwa
17:15:00 coś wspólego
18:30:00 przerwa techniczna
19:00:00 msza
21:00:00 czas modlitwy proroczej
22:00:00 koniec

Zapisy i informacje