Znajdź nas na:

Czuwanie strona

Czuwanie wspólnot ARW przed Pięćdziesiątnicą

W Dziejach Apostolskich 1, 1-14 czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu, Jezus przez 40 dni ukazywał się uczniom i dawał im ostatnie wskazówki. Potem zostawił ich samych na 10 dni, polecając im oczekiwać obietnicy Ojca. Posłuszni Mu uczniowie zgromadzili się w Jerozolimie; przebywając razem, jednomyślnie trwali w modlitwie i prośbie, oczekując wypełnienia się obietnicy.

Tą obietnicą jest Duch Święty, który sprawia, że głosimy ewangelię (Dz 1,8). Ale on też sprawia, że rozumiemy Słowo Boże jest naszym pocieszycielem (J 14, 26), pomaga nam się modlić (Rz 8,26), dobrze nam doradza w podejmowaniu decyzji (Iz 11,2), jest przyjacielem i towarzyszem, objawia nam wolę Ojca. Duch Święty jest cudowny!

Jako wspólnoty tworzące Apostolski Ruch Wiary, też chcemy trwać jednomyślnie na modlitwie i prośbach przez 10 dni, aby ponownie być wypełnianymi Duchem Świętym! Chcemy Go poznawać, chodzić w Nim, oraz z Jego wsparciem być światłem dla świata.

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU, gdzie dzielimy się tym, co Bóg do nas mówi w trakcie modlitwy.

Czym jest święto Pięćdziesiątnicy?

Duch Święty został wylany na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy – w dniu żydowskiego święta Szawuot. Szawuot jest świętem upamiętniającym nadanie Bożego Prawa Izraelowi, zapisanego na kamiennych tablicach. W dniu zesłania Ducha Świętego, to samo prawo zostało zapisane na tablicach serc wierzących (Ez 36, 26-27).

Święto Szawuot jest pełne symboli, zapowiadających to, czego doświadczyli pierwsi uczniowie oraz czego możemy doświadczać my. Dowiedz się więcej, słuchając wykładu Kazimierza Barczuka, nagranego dla ARW w 2018r.

10 dniowe czuwanie

JAK CZUWAĆ PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO?

Każdego dnia od 20 maja jedna ze wspólnot ARW trwa na modlitwie. Wieczorem odbywa się spotkanie wspólnoty, transmitowane on-line na Facebookowym fanpagu ARW.  Dołącz do nas!

  • Środa 20 maja – ARW, godz. 19:00
  • Czwartek 21 maja – Bet Lehem (Warszawa), godz. 19:00
  • Piątek 22 maja – Strumienie Wody Żywej (Biała Podlaska), godz. 19:00
  • Sobota 23 maja – Abba (Warszawa), godz. 18:00
  • Niedziela 24 maja – Chefsiba (Warszawa), godz. 16:30
  • Poniedziałek 25 maja – Terebint (Tłuszcz), godz. 19:00
  • Wtorek 26 maja – Boży Pokój (Wołomin), godz. 19:00
  • Środa 27 maja – Wspólnota Dobrego Pasterza (Warszawa), godz. 19:00
  • Czwartek 28 maja – Tabita (Włocławek), godz. 19:00
  • Piątek 29 maja – Siloe (Zduńska Wola), godz. 19:00

Dz 1, 1-14

Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać; Aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni ukazując się im i mówiąc o królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. […] Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa, i jego braćmi.

Wysłuchaj wykładu Kazimierza Barczuka o święcie Szawuot i jego znaczeniu w wylaniu Ducha Świętego.

Obejrzyj serię Praktyczna Wiara o tym, kim jest Duch Święty i czym są Jego dary.

Czym jest dar języków i po co jest nam dany? Posłuchaj Praktycznej Wiary.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czego szukasz?

Najnowsze wpisy

Znajdź nas na: