Kurs Biblijny – szkoła praktycznej posługi charyzmatycznej

Zapisz się do szkoły praktycznej posługi charyzmatycznej, czyli na nową edycję Kursu Biblijnego w Gliwicach. Uzupełnij formularz:

TERMINY ZJAZDÓW 2020/2021

2020 rok

19 września, 10 października, 21 listopada, 5 grudnia

2021 rok

16 stycznia, 13 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca

MIEJSCE ZJAZDÓW

Gliwice – Centrum Edukacyjne św. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II 5A w Gliwicach

Kurs Biblijny – Gliwice

UWAGA: W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZORGANIZOWANIA ZJAZDU NA MIEJSCU, WYKŁADY ODBĘDĄ SIĘ W FORMIE INTERNETOWEJ!

Mapka dojazdu:

Kurs Biblijny – Gliwice

Jak zaliczyć Kurs Biblijny w Gliwicach? 

Zaliczenie Kursu odbywa się na podstawie frekwencji. Wymagana jest obecność na minimum 8 zjazdach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności można uzyskać zaliczenie poprzez przesłuchanie nagrań mp3 z danego zjazdu oraz przeczytania zadanej książki.

KONTAKT

kursbiblijny@ruchwiary.pl
Dyrektor Kursu: Marek Miłuński, koordynator lokalny w Gliwicach – Stefan Mitas
Organizatorem Kursu jest Apostolski Ruch Wiary oraz Inicjatywa MISSIO wraz z ks. Antonim Witą FDP i ks. Arturem Sepiołą (Dyrektor Sekcji ds.Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej)

KOSZT

 • 600 zł – jednorazowo do 15.09
 • 350 zł – w dwóch ratach do 15.09 i 10.01
 • 240 zł  – w trzech ratach do 15.09 – I rata, 30.11 – II rata, 10.01 – III rata
 • W cenie Kursu: materiały, książka, kawa i herbata, a w przypadku formy online również koszt wysyłki materiałów

Jak dokonywać wpłat za Kurs Biblijny? 

By opłacić Kurs Biblijny, prosimy o dokonanie przelewu na poniższe konto: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni”

Ul. Nowoursynowska 154A

02-797 Warszawa

Nr konta: 88 1140 1977 0000 5094 7800 1005

Tytułem: Kurs Biblijny – imię i nazwisko

GŁÓWNI WYKŁADOWCY

Mamy nadzieję, że Kurs Biblijny będzie służył jako wspaniałe miejsce pogłębiania wiary.

Wykładowcami oraz osobami dzielącymi się świadectwem podczas Kursu Biblijnego są księża, ojcowie z Zakonu Jezuitów (o.Roman Groszewski), Orionistów (były prowincjał ks. Antoni Wita, ks. Piotr Jasek), Franciszkanów (m.in. o. dr Wit Chlondowski – gwardian, definitor, prowincjalny sekretarz ewangelizacji i misji oraz animator ewangelizacji, wykładowca WSD), ks.Artur Sepioło (Dyrektor Sekcji ds.Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej), ks. prof. dr hab. Jan Kochel (z Diecezji Gliwickiej, wykładowca katechetyki i pedagogiki chrześcijańskiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego), Stanisława Iżyk-Dekowska (Lider wspólnoty „Dom Zwycięstwa”, Dyrektor Stowarzyszenia „PRO-MISJA Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji”, a także Dyrektor Krajowego Biura Stowarzyszenia Alfa Polska), Ulf Ekman, liderzy i animatorzy ze wspólnot: „Chefsiba” z Warszawy, “Dom w Ramionach Ojca” z Warszawy, “Głos Pana” ze Skierniewic, “Głos na Pustyni” z Krakowa, Metanoia z Jaworzna, „Abba” z Warszawy oraz inni.

 • Tematy poruszane podczas zjazdów (kolejność przypadkowa) m.in.:
  • Fundament Słowa Bożego
  • Modlitwa
  • Duch Święty i Jego dary
  • Biblijna teologia przymierza
  • Jak rozpoznać i wypełnić Bożą wolą dla swojego życia
  • Usprawiedliwienie w Jezusie
  • Sakramenty w Biblii
  • Uwielbienie
  • Jak czynić uczniów wzorem Jezusa
  • Izrael i czasy ostateczne
  • Asceza i duchowość
  • Walka duchowa
  • Ewangelizacja i misje
  • Wiara
  • Znajdź swoje powołanie w Kościele
  • Charakter Boga
  • Uzdrowienie
  • Jak być prowadzonym przez Ducha Świętego
  • Biblijne spojrzenie na finanse
  • Tożsamość w Jezusie
  • Życie w znakach i cudach
  • Tło wczesnego chrześcijaństwa
  • Historia Kościoła