Znajdź nas na:

Kurs Biblijny – szkoła praktycznej posługi charyzmatycznej

Kurs Biblijny Edycja 2021/2022

ZAPISY NA EDYCJĘ 2021-2022 JUŻ TYLKO POPRZEZ BEZPOŚRENI KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Sekretariat Kursu czynny od 01 września: Dominika Meres, dyżur: środa i czwartek: godz. 18-20, tel. 518 055 749

lub poprzez stronę Inicjatywy MISSIO

Jak zaliczyć Kurs Biblijny w Gliwicach?

Zaliczenie Kursu odbywa się na podstawie frekwencji. Wymagana jest obecność na minimum 8 zjazdach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności można uzyskać zaliczenie poprzez przesłuchanie nagrań mp3 z danego zjazdu oraz przeczytania zadanej książki.

01

GŁÓWNI WYKŁADOWCY

Mamy nadzieję, że Kurs Biblijny będzie służył jako wspaniałe miejsce pogłębiania wiary.

Wykładowcami oraz osobami dzielącymi się świadectwem podczas Kursu Biblijnego są:
abp. Grzegorz Ryś, o. dr Wit Chlondowski OFM (prowincjalny sekretarz ewangelizacji i misji, opiekun SNE, wykładowca WSD), ks. Artur Sepioło (Dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej), wykładowcy wydz. Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego m.in.: ks. prof. dr hab. Jan Kochel, ks. dr Andrzej Demitrow, oraz Michel Moran, Charles Whitehead (Prezydenci Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym /ICCRS/ w latach 1997- 2017), dr Mary Healy (Przewodnicząca Komisji Doktrynalnej CHARIS, członek Papieskiej Komisji Biblijnej), dr Ulf Ekman, dr hab. Aleksander Bańka ( świecki lider Centrum Duchowości RŚŻ Arch. Katowickiej), dr Piotr Gąsiorowski (Przewodniczący Zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie), Antoni Tompolski (Dyrektor Krajowego Biura Stowarzyszenia „Alfa Polska”, krajowy koordynator Służb CHARIS), dr Magdalena Jóźwik (Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, Katowice), Jacek Weigl, (Apostolski Ruch Wiary), liderzy wspólnot: Michał Nikodem (Chefsiba), Marek Miłuński (Betle-hem), Stanisława Iżyk – Dekowska („Dom Zwycięstwa”, Dyrektor Stowarzyszenia „PRO-MISJA Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji”), Marcin Zieliński (“Głos Pana”, Skierniewice), Karol Sobczyk (“Głos na Pustyni”, Kraków), Krzysztof Demczuk („Metanoia”, Jaworzno), oraz zaproszeni liderzy wspólnot z Polski i zagranicy.

02

Tematy poruszane podczas zjazdów (kolejność przypadkowa) m.in

 • Fundament Słowa Bożego
 • Modlitwa
 • Duch Święty i Jego dary
 • Biblijna teologia przymierza
 • Jak rozpoznać i wypełnić Bożą wolą dla swojego życia
 • Usprawiedliwienie w Jezusie
 • Sakramenty w Biblii
 • Uwielbienie
 • Jak czynić uczniów wzorem Jezusa
 • Izrael i czasy ostateczne
 • Asceza i duchowość
 • Walka duchowa
 • Ewangelizacja i misje
 • Wiara
 • Znajdź swoje powołanie w Kościele
 • Charakter Boga
 • Uzdrowienie
 • Jak być prowadzonym przez Ducha Świętego
 • Biblijne spojrzenie na finanse
 • Tożsamość w Jezusie
 • Życie w znakach i cudach
 • Tło wczesnego chrześcijaństwa
 • Historia Kościoła

Jak dokonywać wpłat za Kurs Biblijny?

By opłacić Kurs Biblijny, prosimy o dokonanie przelewu na poniższe konto:

68 1140 1977 0000 5645 1900 1007

Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary

ul. Nowoursynowska 154A

02-797 Warszawa

Tytułem: Kurs Biblijny – imię i nazwisko

KOSZT

 • 680 zł – jednorazowo do 20.09
 • 380 zł – w dwóch ratach do 20.09 i 10.01 (koszt całkowity 760 zł)
 • 270 zł, 270 zł, 260 zł – w trzech ratach do 20.09 – I rata, 30.11 – II rata, 10.01 – III rata (koszt całkowity 800 zł)DRUGA OSOBA W RODZINIE OTRZYMUJE 50% ZNIŻKĘ W KAŻDEJ WYBRANEJ Z OPCJI OPŁAT! (z zastrzeżeniem, że jest tylko jeden komplet książek na rodzinę)

  W ramach opłaty, uczestnicy otrzymują zestaw książek towarzyszących kursowi.

  W cenie Kursu: materiały, książka, kawa i herbata, a w przypadku formy online również koszt wysyłki materiałów

KONTAKT

Dyrektor Kursu: Marek Miłuński, kursbiblijny@ruchwiary.pl
Koordynator lokalny w Gliwicach: Stefan Mitas, info@inicjatywamissio.pl 
Asystent – ks Artur Sepioło

Organizatorem Kursu jest Apostolski Ruch Wiary, Fundacja Inicjatywa MISSIO oraz sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej

Sekretariat: Dominika Meres, czas pracy i nr telefonu będą podane wkrótce

TERMINY i MIEJSCE ZJAZDÓW 2021/2022

2021 rok

18.09; 16.10; 13.11; 11.12

2022 rok

22.01; 12.02; 12.03; 23.04; 14.05; 11.06

 

MIEJSCE ZJAZDÓW

Gliwice – Centrum Edukacyjne św. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II 5A w Gliwicach

Przeczytaj błogosławieństwo Biskupa Sosnowieckiego dla uczestników Kursu Biblijnego

,,Popieram Waszą inicjatywę. Mam nadzieję, że to dzieło oparte na lekturze Pisma Świętego zainspiruje wiernych Diecezji Sosnowieckiej do medytacji nad Słowem Bożym i uzdolni ich do chrześcijańskiego życia. Organizatorom oraz wszystkim uczestnikom Kursu Biblijnego – szkoły praktycznej posługi charyzmatycznej z serca błogosławię.”

 

Grzegorz Kaszak
BISKUP SOSNOWIECKI

Podoba Ci się to co robimy?
Wesprzyj nas finansowo:


Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary

Nowoursynowska 154A 02-797 Warszawa

mBank: 36 1140 1977 0000 5645 1900 1001

Tytułem: darowizna na cele statutowe