Znajdź nas na:

Kurs Biblijny – szkoła praktycznej posługi charyzmatycznej

Jak zaliczyć Kurs Biblijny w Gliwicach?

Zaliczenie Kursu odbywa się na podstawie frekwencji. Wymagana jest obecność na minimum 8 zjazdach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności można uzyskać zaliczenie poprzez przesłuchanie nagrań mp3 z danego zjazdu oraz przeczytania zadanej książki.

01

GŁÓWNI WYKŁADOWCY

Mamy nadzieję, że Kurs Biblijny będzie służył jako wspaniałe miejsce pogłębiania wiary.

Wykładowcami oraz osobami dzielącymi się świadectwem podczas Kursu Biblijnego są księża, ojcowie z Zakonu Jezuitów (o.Roman Groszewski), Orionistów (były prowincjał ks. Antoni Wita, ks. Piotr Jasek), Franciszkanów (m.in. o. dr Wit Chlondowski – gwardian, definitor, prowincjalny sekretarz ewangelizacji i misji oraz animator ewangelizacji, wykładowca WSD), ks.Artur Sepioło (Dyrektor Sekcji ds.Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej), ks. prof. dr hab. Jan Kochel (z Diecezji Gliwickiej, wykładowca katechetyki i pedagogiki chrześcijańskiej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego), Stanisława Iżyk-Dekowska (Lider wspólnoty „Dom Zwycięstwa”, Dyrektor Stowarzyszenia „PRO-MISJA Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji”, a także Dyrektor Krajowego Biura Stowarzyszenia Alfa Polska), Ulf Ekman, liderzy i animatorzy ze wspólnot: „Chefsiba” z Warszawy, “Dom w Ramionach Ojca” z Warszawy, “Głos Pana” ze Skierniewic, “Głos na Pustyni” z Krakowa, Metanoia z Jaworzna, „Abba” z Warszawy oraz inni.

02

Tematy poruszane podczas zjazdów (kolejność przypadkowa) m.in

 • Fundament Słowa Bożego
 • Modlitwa
 • Duch Święty i Jego dary
 • Biblijna teologia przymierza
 • Jak rozpoznać i wypełnić Bożą wolą dla swojego życia
 • Usprawiedliwienie w Jezusie
 • Sakramenty w Biblii
 • Uwielbienie
 • Jak czynić uczniów wzorem Jezusa
 • Izrael i czasy ostateczne
 • Asceza i duchowość
 • Walka duchowa
 • Ewangelizacja i misje
 • Wiara
 • Znajdź swoje powołanie w Kościele
 • Charakter Boga
 • Uzdrowienie
 • Jak być prowadzonym przez Ducha Świętego
 • Biblijne spojrzenie na finanse
 • Tożsamość w Jezusie
 • Życie w znakach i cudach
 • Tło wczesnego chrześcijaństwa
 • Historia Kościoła

Jak dokonywać wpłat za Kurs Biblijny?

By opłacić Kurs Biblijny, prosimy o dokonanie przelewu na poniższe konto: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni”

Ul. Nowoursynowska 154A

02-797 Warszawa

Nr konta: 88 1140 1977 0000 5094 7800 1005

Tytułem: Kurs Biblijny – imię i nazwisko

KOSZT

 • 680 zł – jednorazowo do 20.09
 • 380 zł – w dwóch ratach do 20.09 i 10.01 (koszt całkowity 760 zł)
 • 270 zł, 270 zł, 260 zł – w trzech ratach do 20.09 – I rata, 30.11 – II rata, 10.01 – III rata (koszt całkowity 800 zł)DRUGA OSOBA W RODZINIE OTRZYMUJE 50% ZNIŻKĘ W KAŻDEJ WYBRANEJ Z OPCJI OPŁAT! (z zastrzeżeniem, że jest tylko jeden komplet książek na rodzinę)

  W ramach opłaty, uczestnicy otrzymują zestaw książek towarzyszących kursowi.

  W cenie Kursu: materiały, książka, kawa i herbata, a w przypadku formy online również koszt wysyłki materiałów

KONTAKT

kursbiblijny@ruchwiary.pl
Dyrektor Kursu: Marek Miłuński, koordynator lokalny w Gliwicach – Stefan Mitas
Organizatorem Kursu jest Apostolski Ruch Wiary oraz Inicjatywa MISSIO wraz z ks. Antonim Witą FDP i ks. Arturem Sepiołą (Dyrektor Sekcji ds.Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej)

KONTAKT

TERMINY ZJAZDÓW 2021/2022

2021 rok

18.09; 16.10; 13.11; 11.12

2022 rok

22.01; 12.02; 12.03; 23.04; 14.05; 11.06

MIEJSCE ZJAZDÓW

Gliwice – Centrum Edukacyjne św. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II 5A w Gliwicach

Podoba Ci się to co robimy?
Wesprzyj nas finansowo:


Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary

Nowoursynowska 154A 02-797 Warszawa

mBank: 36 1140 1977 0000 5645 1900 1001

Tytułem: darowizna na cele statutowe