Praktyczna wiara

„Praktyczna wiara” to seria 20 minutowych spotkań łączących modlitwę uwielbienia, pełną chwały, i nauczanie rozwijające wiarę. Każde 5 odcinków to jeden inspirujący temat, oraz inny charyzmatyczny mówca.

Sezon 1: Praktyczna wiara

Jacek Weigl, lider Apostolskiego Ruchu Wiary, mówi o tym, jak ożywić w sobie wiarę, która działa i przynosi owoce w naszym życiu.

Odcinek 1: Jak Jezus przygotował uczniów do kryzysowej sytuacji?

Odcinek 2: Jak zwyciężyć z pokusami, negatywnymi myślami, chorobami?

Odcinek 3: Jak otrzymać to, o co prosimy w modlitwie?

Odcinek 4: Czy wiesz, co podoba się Bogu?

Odcinek 5: Kiedy Twoja wiara naprawdę działa?

Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas!

Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary
Nowoursynowska 154A 02-797 Warszawa

mBank: 36 1140 1977 0000 5645 1900 1001

Tytułem: darowizna na cele statutowe

Sezon 2: Przymierze

Michał Nikodem, lider wspólnoty Chefsiba, dzieli się Słowem Bożym o przymierzu, jakie Bóg Ojciec zawarł z nami przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Posłuchaj o mocy imienia Jezus i dziedzictwie, jakie mamy przez wiarę.

Odcinek 6: Co zyskam, gdy zrozumiem przymierze?

Użyte cytaty z Biblii:

Wj 3:15; 2 Krn 20:15; Ef 1:3; Ps 146:9; Rz 18:31

Odcinek 7: Czego uczy mnie sposób zawarcia przymierza?

Użyte cytaty z Biblii:

1 Sm 18:3-5; Ef 6:13-18

Odcinek 8: Jak dobrze znasz moc imienia Jezus?

Użyte cytaty z Biblii:

Dz 4:12

Odcinek 9: Filtr przymierza zmienia wszystko!

Użyte cytaty z Biblii:

Rdz 22 J 8, 56; Rz 8, 31-32

Odcinek 10: Spójrz na Krzyż, ale przez filtr Przymierza!

Użyte cytaty z Biblii:

Rz 3, 19-20; Ef 2, 8-9

Sezon 3: Finanse

W ostatnich tygodniach wiele osób nagle zaczęło się zmagać z wyzwaniami finansowymi: mniejszymi zarobkami, lub wręcz utratą pracy. W tym sezonie mówimy o biblijnym spojrzeniu na finanse: czym jest Boże błogosławieństwo finansowe? Jaką postawę wobec pieniędzy powinniśmy budować w sobie jako wierzący? Posłuchaj Jacka Weigla dzielącego się Słowem Bożym i świadectwami ze swojego życia.

Odcinek 11: Zarządzanie finansami jako najmniejsza dziedzina wiary

Użyte cytaty z Biblii:

Łk 16, 10-13; Mt 6, 33

Odcinek 12: Czy jestem właścicielem czy zarządcą?

Użyte cytaty z Biblii:

Łk 16; 1 1 Krn 29, 3-18; Mt 6, 33

Odcinek 13: Dwie drogi bogacenia się w życiu

Użyte cytaty z Biblii:

Prz 10, 22; Flp 4, 19; Rdz 12,1-3; Rdz 13, 5-11

Odcinek 14: Co jest Twoim źródłem zaufania, pokoju i radości?

Użyte cytaty z Biblii:

Mk 10, 17-23; Ps 51, 18-19; Mal 3, 10

Odcinek 15: Błogosławieństwo wiąże się z ofiarnością

Użyte cytaty z Biblii:

1 Tm 6, 10; Rz 10, 17; Łk 6, 38; Prz 3, 9-10; Łk 19, 8

Odcinek 16: Jak dzisiaj prosperować finansowo?

Użyte cytaty z Biblii:

2 Kor 9, 8; Rdz 12, 2-3; Ef 4, 28; 2 Kor 9, 6

Sezon 4: Zadbaj o duszę!

Jesteśmy zewsząd atakowani strachem, paniką, kryzysem; poddani przymusowej izolacji, żyjemy w niepewności i zmieniających się nieustannie okolicznościach. Wiele osób może w tych dniach szczególnie odczuwać lęk, samotność, smutek… Jak radzić sobie z takimi emocjami? Jaka jest perspektywa Słowa Bożego? Na te pytania odpowiada Marta Miłuńska.

Odcinek 17: Jak dzisiaj radzić sobie z lękiem?

Użyte cytaty z Biblii:

Flp 4, 6

Odcinek 18: Jak radzić sobie z samotnością?

Użyte cytaty z Biblii:

Ps 17, 15; Iz 58, 11

Odcinek 19: Jak radzić sobie z rozpaczą i smutkiem?

Użyte cytaty z Biblii:

Mt 3, 17

Odcinek 20: Jak radzić sobie z niską samooceną?

Użyte cytaty z Biblii:

Ps 8, 5-6