FB zrodla cover photo

Uczniostwo

Jana 15,8: Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc przyniesiecie i staniecie się moim uczniami.

Po raz kolejny spotkamy się w gronie 10 wspólnot i przyjaciół, tworzących Apostolski Ruch Wiary; od 2 do 8 sierpnia 2020 w Mikorzynie prawie 500 braci i sióstr w Chrystusie wspólnie uwielbia naszego dobrego Boga, studiuje Słowo Boże i odpoczywa w cudownych okolicznościach przyrody.

W tym roku przyglądamy się naszemu naśladowaniu Chrystusa – kiedy my jesteśmy światłem i nadzieją w tym świecie, to nasz dobry Bóg odbiera sobie chwałę z naszego życia. I to jest naszym pragnieniem – aby wzrastać w stawaniu się bardziej uczniem Jezusa. Towarzyszyć nam w tym będą Księża Orioniści oraz goście – sprawdź program wyjazdu.

Źródła 2020 to wyjazd dla członków wspólnot ARW i ich rodzin. Do zobaczenia wkrótce!

Regulamin obozu Źródła 2020

Osoby zapisujące się na Źródła 2020 automatycznie zgadzają się na poniższy regulamin.

 1. Obóz przeznaczony jest dla osób dorosłych – uczestnicy poniżej 18 r.ż. bez opiekuna nie będą mogły wziąć w nim udziału.
 2. Wszystkie osoby poniżej 18 r.ż. przebywają na obozie pod opieką i odpowiedzialnością prawną rodziców lub prawnych opiekunów. Organizatorzy wyjazdu nie ponoszą odpowiedzialności za osoby poniżej 18 r.ż. przebywające na obozie
 3. Korzystanie przez dzieci z atrakcji na terenie ośrodków odbywa się pod opieką osób dorosłych – rodziców lub opiekunów.
 4. Obóz trwa 6 pełnych dób.
 5. Doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14:00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.
 6. Brama zamknięta jest w godzinach 23:00 -7:00.
 7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 -7:00.
 8. Samochody należy ustawiać na parkingu Ośrodków (opłata wliczona w pobyt)
 9. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Ośrodka( kuchenki elektryczne, piecyki, grzałki elektryczne, itp.)
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, w tym za rzeczy wartościowe pozostawione w zamkniętych pokojach i na terenie ośrodku.
 11. Osoby nie zakwaterowane na terenie żadnego z trzech ośrodków, chcące wziąć udział w obozie, wnoszą opłatę 200 zł za osobę dorosłą i 100 zł za dziecko w wieku 3-10 lat.