Program

Mówcy i goście

ks. Piotr Jasek FDP

Jacek Weigl

Michał Nikodem

Michał Świderski

Marek Miłuńki

pastor Andrzej Bajeński

Marta Miłuńska

Program dnia

Źródła 2020 zaczynamy kolacją o godzinie 17:30 w niedzielę 2go sierpnia, a kończymy w sobotę 8 sierpnia obiadem o godzinie 12:30.

Poniższy program jest ogólnym planem dnia – szczegółowy program podamy za kilka miesięcy.

Czas Program
8:00 – 8:30 Eucharystia
do 9:30 Śniadanie
9:45 – 10:30 Uwielbienie
10:30 – 11:30 BLOK 1
11:30 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:00 BLOK 2
13:00 – 14:00 Małe grupy
14:00 – 15:00 Obiad
18:30 – 19:30 Kolacja
od 19:30 BLOK 3