Powołanie ARW

Apostolski Ruch Wiary (ARW) to sieć wspólnot połączonych wspólną pasją: życia pełnego wiary, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. Inicjatywa  utworzenia ARW zrodziła się w 2012 r.  („Rok Wiary”) w czasie  prac  zespołu  warszawskiej kurii metropolitalnej.  Ks. bp Tadeusz Pikus, wraz z grupą księży i teologów, oraz świeckich liderów „Chefsiby”  określali wstępnie charyzmat i miejsce  wspólnoty w Kościele Katolickim.

W grudniu 2018 roku, ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz erygował ARW jako prywatne stowarzyszenie wiernych działające w Archidiecezji Warszawskiej, oraz ustanowił ks. Piotra Jaska asystentem kościelnym ARW.

 

Ośrodek Duszpastersko – Apostolski

Od grudnia 2019 r., siedziba ARW przy ul. Nowoursynowskiej 154a w Warszawie, ma status Ośrodka Duszpastersko – Apostolskiego, ustanowionego decyzją Kardynała Nycza. Działalność ośrodka służy stałej formacji członków i sympatyków ARW, i podlega opiece duszpasterskiej Księdza Michała Szczypka FDP.

W naszym ośrodku może być sprawowana Eucharystia,  mogą odbywać się rekolekcje, oraz inne działania ewangelizacyjno-formacyjne.

Dekret erygacji ARW
Dekret ustanowienia asystenta kościelnego
Decyzja ustanowienia Ośrodka Duszpastersko – Apostolskiego
Przeczytaj nasze sprawozdanie z działań 2019

Ośrodek Duszpastersko – Apostolski

Od grudnia 2019 r., siedziba ARW przy ul. Nowoursynowskiej 154a w Warszawie, ma status Ośrodka Duszpastersko – Apostolskiego, ustanowionego decyzją Kardynała Nycza. Działalność ośrodka służy stałej formacji członków i sympatyków ARW, i podlega opiece duszpasterskiej Księdza Michała Szczypka FDP.

W naszym ośrodku może być sprawowana Eucharystia,  mogą odbywać się rekolekcje, oraz inne działania ewangelizacyjno-formacyjne.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas finansowo:

Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary
Nowoursynowska 154A 02-797 Warszawa

mBank: 36 1140 1977 0000 5645 1900 1001

Tytułem: darowizna na cele statutowe

Partnerstwo strategiczne

W sierpniu 2018 r., Apostolski Ruch Wiary oficjalnie zawarł partnerstwo strategiczne ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Chrystusa Zmartwychwstałego z Gliwic. Partnerstwo to wypłynęło z przyjaźni liderów obu organizacji, zrodzonej w wyniku wspólnej wizji dla Kościoła i Ciała Chrystusa w Polsce i pracy na jej rzecz.

Partnerstwo realizuje się we wzajemnym wspieraniu się w organizacji wydarzeń formacyjnych, ewangelizacyjnych i modlitewnych, na Śląsku, w centrum kraju i w całej Polsce.

Łączy nas pasja dla odnowionego Kościoła, pełnego chwały zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj pozostałe dokumenty ARW

Statut ARW