Powołanie ARW

Apostolski Ruch Wiary (ARW) to sieć wspólnot połączonych wspólną pasją: życia pełnego wiary, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. Inicjatywa  utworzenia ARW zrodziła się w 2012 r.  („Rok Wiary”) w czasie  prac  zespołu  warszawskiej kurii metropolitalnej.  Ks. bp Tadeusz Pikus, wraz z grupą księży i teologów, oraz świeckich liderów „Chefsiby”  określali wstępnie charyzmat i miejsce  wspólnoty w Kościele Katolickim.

W grudniu 2018 roku, ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz erygował ARW jako prywatne stowarzyszenie wiernych działające w Archidiecezji Warszawskiej, oraz ustanowił ks. Piotra Jaska asystentem kościelnym ARW.

 

Dekret erygacji ARW
Dekret ustanowienia asystenta kościelnego

Przeczytaj pozostałe dokumenty ARW

Statut ARW